طناب دریایی یا طناب گیس بافت رینو

طناب دریایی یا طناب گیس بافت رینو

 

طناب دریایی یا طناب پلی پروپیلن یا طناب ابریشمی مصنوعی بسیار سبک بوده و در آب غرق نمی شود و در دو نوع هشت و دوازده  رشته تولید می گردد که جهت بستن شناورها از جمله لنج و لندی گراف به اسکله، بستن بار به روی عرشه، جابه جایی کشتی ها از لنگرگاه به اسکله،  بستن کشتی ها به یکدیگر و همچنین واحدهای صیادی مورد استفاده قرار می گیرد. از دلایل اصلی استفاده از این طناب در صنایع دریایی جذب آب بسیار ناچیز آن و عدم افزایش وزن طناب در کاربری های دریایی می باشد. .