طناب گیس بافت 12 رشته :

سبک بودن طناب

قرار گرفتن روی آب

مقاوم در برابر اشعه خورشید

مقاوم در برابر عوامل شیمیایی

استحکام بسیار بالا

38 الی 128 میلیمتر

موارد مصرف :

بنادر 

کشتی لنج ماهیگیری

شناورها

سایز 40 تا50میلیمتر هم باری باشگاه های ورزشی جدیدا کاربرد دارد.

Degin & support Sahand Company