گروه تولیدی رینو تولید کننده انواع طناب :

  • ریز بافت
  • درشت بافت
  • گیس بافت دریایی
  • تابیده سه رشته
  • وایر روپ با سیم بکسل
  • طناب کنفی
  • کش تمرین
  • بتل روپ

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند