تلفن مدیر فروش :

09133518747 (آقای رنجبر)

تلفن مدیر تولید

36209693 – 0913774156(آقای جهرمی)

ایمیل

info@rhino-rope.com

فرم تماستماس با ما

نشانی

آدرس: يزد- بلوار استقلال – انتهای خیابان گلشن

ایمیل: info@rhino-rope.com
تلفن:
فکس:

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند